ukash nedir |
Oktatás, művelődés

Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda

  • Címe: Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 2.
  • Telefon: (48) 454-344
  • Óvodavezető: Milány Nóra mb.
  • Nyitva tartási idő: 7.00–16.00 óra

 

Az óvodai beiratkozás ideje: május első két hete 

Körzeti feladatot ellátó intézmény, ahová Bódvarákóról, Komjátiból, Tornaszentandrásról is járnak gyerekek.

Az óvodai nevelés célja: a nyolc éven aluli gyermekek szeretetteljes gondozása, jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása, a környezet megkedveltetése a mese és a vers nyelvén. A gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése játékon és mozgáson keresztül.

Az óvoda saját konyhával rendelkezik, ami az iskolai menzát és a szociális étkezésben részesülőket is ellátja.

Körzeti Általános Iskola

  • Címe: 3763 Bódvaszilas, Petőfi Sándor u. 10.
  • Telefon: (48) 454-013
  • Igazgató: Molnárné Nagy Anikó
  • Weblap: altisk.bodvaszilas.hu

 

Az iskolába 2011 szeptemberétől tizennégy település gyermekei járnak: Bódvaszilas, Tornanádaska, Komjáti, Tornaszentandrás, Tornabarakony, Bódvarákó, Perkupa, Varbóc, Égerszög, Szőlősardó, Hidvégardó, Tornaszentjakab, Becskeháza, Bódvalenke. Az intézményből kikerülő gyerekek munkaerőpiaci, továbbtanulási esélyeinek növelése az iskola elsődleges fontosságú feladata. A tanítási órák tervezésénél előtérbe kerülnek azok a módszerek, amelyek a tanulókat kreativitásra, önálló munkára, gondolkodásra serkentik. Mindezek szerves részét képezik az iskola pedagógiai programjának, melynek hangsúlyos eleme az integrált oktatás. Az intézmény segíti a tehetséggondozást. Ellátja a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek  és az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekeknek az iskolai követelmény teljesítéséhez szükséges fejlesztését, felzárkóztatását. Az iskola sokat tesz annak érdekében, hogy gyermekeink nagyobb eséllyel indulhassanak, felvételt nyerjenek és megállják helyüket a következő iskolafokozatban. Kiemelt feladatként kezeli az informatika és nyelvoktatást. A tanulók angol és német nyelvet csoportbontásban tanulhatnak.

Az intézményben több tanórán kívüli foglalkozást is igénybe vehetnek a gyerekek. Úgy, mint magyar szakkör, számítástechnika szakkör, énekkar, mazsorett, képzőművészeti szakkör, citera szakkör, tömegsport foglalkozás, tehetséggondozó foglalkozások. A felzárkóztató és a tanulószobai foglalkozásokon a gyerekek tanári segítséget kapnak tanulmányi munkájukhoz. Tanulóink eredményesen vesznek részt különböző versenyeken: kiskörzeti versenyek (versmondás, mesemondás, szavalóverseny), Diákolimpia, városkörnyéki versenyek, regionális környezetvédelmi játékok, szaktárgyi versenyek.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

 

A kultúrház 1986-ban épült a község központjában a közművelődés és a könyvtári igényeknek megfelelően.

A hétköznapok lakossági szolgáltatásait a különböző termékbemutatók, termékvásárok, egészségügyi szolgáltatások egészítik ki. A ház nagyterme előadásoknak, kiállításoknak, családi rendezvényeknek, községi ünnepségeknek és gyűléseknek is helyet ad.

A könyvtár a nyilvános könyvtárak közé tartozik. Dokumentumállománya meghaladja a 12 000-et. Szolgáltatásai: a könyvtári dokumentumok helyben használata, meghatározott részének kölcsönzése, dokumentumok előjegyzése, felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás, fénymásolás, számítógép- és internethasználat.

A könyvtári dokumentumok használata és kölcsönzése ingyenes.